Sokba kerül az alkalmazott foglalkoztatása? Csökkentse!

A foglalkoztatás bérköltsége jelentős terhet ró a vállalkozásokra, amely maga után vonja az alacsonyabb bérrel, feladatokkal leterhelt munkavállalók alkalmazását, olykor a feketefoglalkoztatást. A cégek vajon milyen módon csökkenthetik a dolgozók után, rájuk rótt terheket? Nézzük a legális foglalkoztatást fenntartva és létszámcsökkentést elkerülve, illetőleg új munkavállalót alkalmazva, milyen kedvezményekkel élhetnek a vállakozások.

A 2013. évben bevezetett szociális hozzájárulási adókedvezmények (szochó) sem egymással, sem más adókedvezménnyel nem vonahatók össze. A korábban bevezetett adókedvezmények összevonhatók még úgy is, hogy negatív adót eredményeznek. A szakképzési hozzájárulás alapja azonos a szociális hozzájárulási adóalappal, így a kedvezmény a szochón kívül a szakképzési hozzájárulásnál is érvényesül.

 

1. 2013. január 1-től bevezetett kedvezménnyel foglalkoztatott munkavállalók után

1.1. Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: 14,5%,
 • kedvezmény időtartama: nincs időkorlát,
 • kedvezmény feltétele: FEOR’08 szerinti 9-es főcsoportba tartozó munkakörben, egész hónapban történő foglalkoztatás.

1.2. Pályakezdő, 25 év alatti munkavállalók

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: 27%,
 • kedvezmény időtartama:a foglalkoztatás első két évében, de legfeljebb a munkavállaló 25. életévének betöltéséig,
 • kedvezmény feltétele: a NAV által kiállított 15 napnál nem régebbi igazolás, az igazolás kiadásának feltétele, hogy a munkavállaló legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.

 1.3. Nem pályakezdő 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: 14,5%,
 • kedvezmény időtartama: az életkori feltételeken belüli időszak,
 • kedvezmény feltétele: munkavállaló életkora.

 1.4. Tartósan álláskereső személyek

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: a foglalkoztatás első két évében 27%, a foglalkoztatás harmadik évében 14,5%,
 • kedvezmény időtartama: legfeljebb 3 év,
 • kedvezmény feltétele: a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, hogy a foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül a hivatal, legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartotta.

 1.5. Anyasági ellátások folyósítását követően és a folyósítás alatt foglalkoztatott munkavállalók

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: a foglalkoztatás első két évében 27%, a foglalkoztatás harmadik évében 14,5%,
 • kedvezmény időtartama:  a gyed, gyes, gyet folyósításának megszüntetését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesíthető, továbbá gyes, gyet folyósítása mellett fogalkoztatott munkavállaló esetében a gyes, gyet folyósítása melletti foglalkoztatás kezdetétől számított 3 évig érvényesíthető,
 • kedvezmény feltétele: családtámogatási kifzetőhely (jellemzően a MÁK), valamint az egészségbiztosítási pénztár/ tb kifizetőhely igazolása az ellátás folyósításásnak megszűnéséről, illetőleg a folyósítás tényéről.

1.6. Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: a foglalkoztatás első két évében 27%, a foglalkoztatás harmadik évében 14,5%,
 • kedvezmény időtartama:  foglalkoztatás kezdetétől számított 3 évig érvényesíthető,
 • kedvezmény feltétele: TAO szerint fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősülő vállalkozás.

1.7. Kutatók foglalkoztatása

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint,
 • kedvezmény mértéke: 27%,
 • kedvezmény időtartama: az ilyen jogcímen fennálló foglalkoztatás teljes tartamára,
 • kedvezmény feltétele: vállalkozásként működő kutatóhelyek vehetik igénybe, doktori, vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató fejlesztő munkavállalók után.

 

2. Munkabérek nettó értékének megőrzése, részmunkaidős foglalkoztatás, rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatás

2.1. A munkabér nettóértékének megőrzését célzó kedvezmény

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 135.000 forint bérig érvényesíthető,
 • kedvezmény mértéke: 75.000 forint bérig 16% legfeljebb 12.000 forint, melyet felette a 75.000 forintos összeghatárt meghaladó rész 20%-ával csökkenteni kell,
 • kedvezmény feltétele: 2013. évben béremelési feltételek nélkül jár.

2.2. Részmunkaidős foglalkoztatás kedvezménye

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke:  7%,
 • kedvezmény időtartama: 3 év,
 • kedvezmény feltétele: 2 fő heti 20-20 órás részmunkaidős, legalább 1 évig tartó foglalkoztatása: ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkakörét, közvetlenül a visszatérését követően, a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és emellett a munkavállaló gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt e munkavállaló munkakörének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, vagy ezen szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20–20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el.

2.3. Rehabilitációs kártya

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke: 27%,
 • kedvezmény időtartama: visszavonásig,
 • kedvezmény feltétele: rehabilitációs kártya, vagy igazolás.

 

3. START kártyával rendelkező munkavállaló alkalmazása

3.1. Start kártya (nem diplomás)

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke: első év 17%, második év 7%,
 • kedvezmény időtartama: 2 év, de maximum a munkavállaló 25. életévéig, továbbá az érvényes kártyákat legfeljebb 2014.12.31-ig lehet felhasználni,
 • kedvezmény feltétele: érvényes Start kártya.

3.2. Start kártya (diplomás)

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke: egy éven belül 9 hónapra 17%, 3 hónapra 7%,
 • kedvezmény időtartama: 1 év, de maximum a munkavállaló 30. életévéig, továbbá az érvényes kártyákat legfeljebb 2013.12.31-ig lehet felhasználni,
 • kedvezmény feltétele: érvényes Start kártya.

3.3. Start Plusz kártya

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke: első év 17%, második év 7%,
 • kedvezmény időtartama: 2 év, de az érvényes kártyákat legfeljebb 2013.12.31-ig lehet felhasználni,
 • kedvezmény feltétele: érvényes Start plusz kártya és legalább 1 havi foglalkoztatás, legalább napi 4 órában.

3.4. Start Extra kártya

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke: első év 27%, második év 17%,
 • kedvezmény időtartama: 2 év, de az érvényes kártyákat legfeljebb 2013.12.31-ig lehet felhasználni,
 • kedvezmény feltétele: érvényes Start plusz kártya és legalább 1 havi foglalkoztatás, legalább napi 4 órában.

3.5. Start Bónusz kártya

 • szociális hozzájárulási adókedvezmény alapja: havonta a bruttó munkabér, maximum a minimálbér másfélszereséig,
 • kedvezmény mértéke: 27%,
 • kedvezmény időtartama: 1 év, de az érvényes kártyákat legfeljebb 2013.12.31-ig lehet felhasználni.